fbpx
Select Page

Igre za decu za koje su vam potrebni samo papir i olovke

by | Aug 12, 2021

Jednostavne igre za koje su vam potrebni samo papir i olovke su zaista korisne u raznim situacijama. Na primer, kada čekate kod zubara, ili ste otišli na kafu i sa sobom poveli decu, a znate da će im u jednom trenutku biti dosadno. Ove igre su takođe dobre aktivnosti za kišne dane ili u toku zime kada deca dosta vremena provode u kući.

Za ove aktivnosti, biće vam potrebno samo:

  • Papir
  • Olovka

Osim toga, možete koristiti flomastere, ili bojice u pojedinim aktivnostima.

 

Zanimljive geografije

Ova igra je veoma zabavna deci a uz to je i prilika da sa decom vežbate poznavanje iz geografije.

Napravite tabelu u kojoj će se naći kolone država, grad, reka, planina, itd. Broj kolona je u potpunosti prozivoljan, i možete dodati koliko zadataka želite.

Kada svi takmičari u rukama imaju papir sa tabelom i olovkom, igra može da počne. Jedan od takmičara bira slovo koje će biti zadatak, i onda svi moraju da popune kolone tabele tako što će da smisle pojam koji počinje na to slovo.

Nakon što vreme za zadatak istekne, sledeći takmičar bira drugo slovo.

 

Potapanje brodova

Igra je predviđena za dva igrača, gde svaki igrač dobija dva papir sa poljima (10×10). Možete nacrtati polja, ili možete upotrebiti papir koji već ima iscrtane kvadratiće.

Prvo polje su brodovi koje crta sam takmičar, a drugo polje sadrži podatke o brodovima protivnika.

Prvi zadatak je da oba takmičara popune svoje polje tako što će nacrtati brodove. Brodovi su u obliku kvadrata, i obično se crta:

  • jedan brod od četiri kvadrata
  • dva broda od tri kvadrata
  • tri od dva kvadrata
  • četiri od jednog kvadrata

Kada su nacrtali brojeve, takmičari jedan drugog ispituju da li se brod nalazi u nekom od polja, na primer A1. Ako je odgovor potvrdan, takmičar ima pravo ponovo da pita, ako ne, red je na drugog takmičara.

Igra je završena kada jedan od takmičara otkrije sve brodove protivnika.

devojcica papir i olovke

Spajanje tačkica

Nacrtajte tačkice na papiru, bez ikakvog posebnog reda. Prvi takmičar bira tačkicu od koje kreće i spaja je sa drugom tačkicom. Drugi takmičar nastavlja, i spaja drugu sa trećom.

Cilj igre je da se spoje sve tačkice, ali da se pritom linije koje ih spajaju ne preseku. Takmičar koji prvi povuče liniju koja preseče drugu ispada iz igre.

Najbolje je koristiti različitu boju olovke za svakog takmičara, da bi se linije razlikovale.

 

Smišljanje reči

Zadatak ove igre je da se od jedne reči naprave razne druge reči a da se promeni samo jedno slovo. Na primer, prvi takmičar zadaje reč vrata.

Sledeći takmičar može da izmeni samo jedno slovo, a da napravi novu reč, i onda piše reč vrana. Sledeći takmičar ima isti zadatak, i tako se dobija nova reč brana.

Igra se nastavlja dok god takmičari mogu da smišljaju nove reč koje mogu napraviti od postojećih slova a da uz to izmene samo jedno slovo.

 

Igra pogađanja pojmova (igra vešanje)

U ovoj igri se obično daju nazivi filmova kao skriveni pojmovi, ali pojmovi biti iz bilo koje oblasti.

Tako se ova igra može koristiti na času istorije da se obnove imena istorijskih ličnosti, ili na času biologije gde bi zadaci bili pojmovi koje su učenici učili na prethodnim časovima.

Nakon što se odredi broj takmičara ili ekipe, prvi takmičar, odnosno ekpia, bira prvo slovo.

Ukoliko to slovo postoji, upisuje se na odgovarajuću crticu, ukoliko ne, crta se jedan deo figure.

Cilj je da takmičari pogode pojam pre nego što se iscrta cela figura.