fbpx
Select Page

8 saveta za gledanje televizije sa decom

by | Aug 12, 2021

Televizija je neizbežan deo života male dece.

Iako neka istraživanja i pedijatri preporučuju da roditelji smanje izloženost svoje dece gledanju televizije, gde se ne preporučuje gledanje televizije deci mlađoj od dve godine, gledanje telvizije ipak može biti korisno ukoliko razmislite o tome kako televizija utiče na ukupni razvoj vašeg deteta. 

Neka vaše dete zna da gleda televiziju može da bude aktivno iskustvo, a ne pasivno. T

o možete uraditi tako što ćete ponavljati reči ili fraze koje čujete u toku emisije, možete da podstičete svoje dete da peva i pleše zajedno sa likovima, ili razgovarate sa njim o tome šta dete vidi i čuje.

Nakon gledanja određenog televizijskog programa, pitajte dete da vam prepriča emisiju, i na taj način radite na komunikaciji i razvijanju govora.

 

1) Budite izbirljivi kada su u pitanju emisije na televiziji koje vi i vaše dete gledate

Informišite se o sadržaju emisije, u potrazi za onim emisijama koje odgovaraju uzrastu i stepenu razvoja vašeg deteta. Umesto da sami pokušavate da pronađete neku odgovarajuću emisiju, imajte pripremljenju kolekciju emisija za koje znate da su privlačne deci, obrazovne i inspirativane, tako da možete da krenete sa gledanjem kada imate slobodnog vremena. Isključite televizor kada se emisija završi. 

 

2) Gledajte televiziju zajedno sa vašim detetom

Mala deca često imitiraju ono što vide i čuju na televiziji. Ne ustručavajte se da postavite pitanja koja podstiču vađe dete da izmisli sopstveni dijalog ili drugačiji zaplet. Evo nekih pitanja koja možete postaviti detetu:

  • Šta se desilo na početku filma?
  • Koji lik želiš da budeš?
  • Ako bi mogao da ispričaš novu priču sa istim likovima, kako bi se tvoja priča završiti?

Gledanje televizije

3) Ne dozvolite da gledanje televizije zameni vaše porodično vreme i aktivnu igru

Ograničite vreme za gledanje televizije. Na ovaj način ćete biti sigurni da osim gledanja televizije dete ima vremena da provodi sa porodicom, da se igra sa svojim vršnjacima ili se bavi sportom. Vrlo je važno ograničiti vreme za gledanje televizije, jer provoditi suviše vremena ispred televizora može negativno da utiče na razvoj deteta.

 

4) Koristite emisije i video zapise da poboljšate veštinu slušanja

Pretvorite gledanje televizije u igru za poboljšanje veštine slušanja. Dok gledate poznatu emisiju ili film, pitajte svoje dete da okrene leđa televizoru. Kada je poznat lik počinje da govori ili peva, pitajte je da identifikuje ko je samo slušanjem.

 

5) Koristite gledanje televizije za učenje

Obrazovne emisije su odličan način da decu nauče nešto novo a ujedno i prošire svoj vokabular. Osim toga, slušanje emisija na drugom jeziku može pozitivno da utiče na učenje stranih jezika kod dece. Naime, deca pamte i prepoznaju dijaloge i izraze, posebno ako su u pitanju repetitivni dijalozi, ili ako je dete već gledalo tu emisiju.

 

6) Izbegavajte programe koji pokazuju znakove rešavanju konflikta sa nasiljem 

Kada vaše dete vidi da neko rešava problem udaranjem, šutiranjem ili bilo kojim oblikom nasilja, naglasite detetu da tako nešto ne treba raditi. Ponudite alternativne načine za rešavanje konflikta, kao na primer razgovorom.

 

7) Objasnite detetu da junaci u crtanim filmoviam mogu da urade stvari koje ljudi ne mogu

Ako vaše dete imitira nešto što junaci u crtanim filmovima rade, podsetite dete da je to ipak samo crtani film. Iako junak u crtanom filmu skoči sa ljuljaške i ne povredi se, dete se ipak može povrediti na ovaj način.

 

8) Izbegavajte programe koji bi mogli uplaši vaše dete

Dok gledate televiziju može se desiti da se vaše dete uplaši, posebno ako gledate emisije koje nisu predviđene za uzrast vašeg deteta. Obratite pažnju i izbegavajte emisije koje mogu uplašiti vaše dete. Ako se dete uplaši prilikom gledanja emisije, smirite dete tako što ćete mu dati omiljenju igračku ili zagrliti.