fbpx
Select Page

Uslovi korišćenja sajta Aktivnosti za decu

Ovi uslovi korišćenja regulišu upotrebu sajta Aktivnosti za decu i drugih proizvoda i usluga koje sajt omogućava.

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja sajta Aktivnosti za decu, jer korišćenje sajta u potpunosti podrazumeva da prihvatate ove uslove, uključujući i ostale dokumente koji regulišu rad sajta, kao što je politika privatnosti. 

Pravo intelektualne svojine

Svi materijali objavljeni na sajtu, vlasništvo su sajta Aktivnosti za decu, odnosno agencije Digital Tales koja je vlasnik sajta, osim ako drugačije nije naglašeno. Svi materijali objavljeni na sajtu zaštićeni su autorskim pravima. Nije dozvoljeno kopiranje sadržaja, upotreba u komercijalne svrhe ili upotreba sadržaja i usluga bez prethodne pisane saglasnosti sajta Aktivnosti za decu. 

Materijali objavljeni na sajtu su autorsko delo prema Zakonu o autorskom pravu (stav 1) i materijal je zaštićen u skladu sa tim zakonom. Svi korisnici sajta moraju koristiti sadržaje u skladu sa Zakonom o autorskom pravu Republike Srbije. Korisnici neće kopirati, prepisvati ili snimati materijal koji im je dostupan i na taj način kršiti autorsko pravo. U suprotonom, sajt zadržava pravo da reaguje u skladu sa odredabama ovog zakona, i u tu svrhu može koristiti sve podatke koje korisnik omogućava dostupnim u svrhu korišćenja usluga od strane sajta, uključujući i sve javno dostupne podatke o korisniku. 

Sadržaji objavljeni na sajtu su namenjeni u eduktavne svrhe.

Usluge i svi sadržaji objavljeni na sajtu su dati kao takvi bez ikakve garancije, pisane ili podrazumevane. Sajt Aktivnosti za decu se odriče odgovornosti za garanacije da u sadržaju neće biti grešaka niti da će sve stranice sajta raditi u svakom trenutku.  Korisnici prihvataju korišćenje usluga na sopstveni rizik.

Sajt neće biti odgovoran ni za kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja nastane iz pristupa, korišćenja ili nekorišćenja sajta, ili zbog bilo koje greške koja se može javiti na sajtu.

Sajt Aktivnosti za decu može objaviti sadržaje trećih lica. U tom slučaju, sajt Aktivnosti za decu se odriče od odgovornosti za sadržaje koji su dostupni na eksternim stranicama sajta i nisu u domenu naše odgovornosti.

Sajt Aktivnosti za decu zadržava pravo da ove uslove izmeni u bilo kom trentku bez prethodne najave. Izmena stupa na snagu od momenta objavljivanja. Nastavak korišćenja usluge nakon izmena podrazumeva da korisnik pristaje na izmenjene uslove ili politiku privatnosti.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa dokumentima ili korišćenjem sajta, možete nas kontaktirati slanjem imejla na adresu: kontakt@aktivnostizadecu.com.