Sport, bez obzira da li govorimo o timskim ili pojedinačnim sportovima, je veoma važna aktivnost za decu koja pruža niz prednosti osim fizičke aktivnosti. Bavljenje sportom može pomoći u izgradnji samopouzdanja, može motivisati decu da rade više kao i da poboljšaju socijalne veštine. Uz sport deca takođe uče da sebi postavljaju ciljeve kao i da analiziraju svoj trud.

 

1. Fizička aktivnost

Zašto deca treba da se bave sportom

 

Fizička aktivnost je najočigledniji razlog zašto deca treba da se bave sportom. Deca često provode previše vremena gledajući televiziju ili igrajući video igre, ali sport i vreme provedeno napolju imaju pozitivan uticaj na fizičku spremnost i zdravlje deteta.

2. Socijalne veštine

Bavljenje sportom može da pomogne deci da razviju socijalne veštine koje će im biti od koristi tokom celog života. Oni uče da komuniciraju ne samo sa drugom decom njihovog uzrasta, već i sa starijim licima kao što su njihovi treneri i ostali zaposleni u klubu. Deca uče liderske sposobnosti, veštinu rada u timu i komunikacijske veštine koje će im pomoći u školi, budućoj karijeru, kao i prilikom interakcije sa ljudima u okruženju.

3. Samopouzdanje

Bavljenje sportom može imati veliki pozitivan uticaj na samopoštovanje i samopouzdanje deteta. Deca koja učestvuju u sportskim aktivnostima dobijaju pohvale i ohrabrenje od trenera i roditelja, a to im pomaže da izgrade samopouzdanje. Oni takođe uče da veruju u sopstvene sposobnosti i ističu se. Konstruktivna kritika je takođe veliki deo bavljenje sportom, a mladi sportisti uče da prihvate takve kritike i koristite ih u svoju korist.

4. Zdrav život

Bavljenje sportom promoviše zdravlje i dobrobit ne samo tokom detinjstva, več i tokom života. Sportovi kao što su plivanje i klizanje su posebno korisni jer dete može da nastavi da se njima bavi i kao odrasla osoba, a da uz to ima koristi od ovakve fizičke aktivnosti. Deca koja učestvuju u sportu takođe su svesna izbora zdrave hrane. Iako je bavljenje sportom je odličan put koji promoviše zdravlje, roditelji i treneri moraju da podstiču zdrav život i moraju da budu pozitivni uzori.

5. Dobro provedeno vreme

Deca imaju dosta slobodnog vremena, i ukoliko izaberu da se bave sportom ovo je veoma dobra provedeno vreme. Umesto da se deca izoluju ispred kompujtera, igrajući video igrice, za njih je mnogo bolje da budu napolju sa svojim vršnjacima i na taj nači provode svoje slobodno vreme. Čak iako se ne odluče da se bave tim sportom profesionalno, ipak je vreme provedeno u sportskim aktivnostima dobro provedeno vreme za decu.

6. Timski rad

Timski sportovi omogućavaju deci da nauče kako da sarađuju i komuniciraju. Deca uče zašto je timski rad važan, što može biti od pomoći kada deca odrastu i kada je timski rad jedna od veština koje su neophodne za većinu zanimanja danas. Učestvovanje u ekipnom sportu omogućava detetu da nauči kako da bude dobar vođa, što je takođe neprocenjiva veština za odrasle.

Izvor: http://www.livestrong.com/

Sajt Aktivnosti za decu je napravljen sa ciljem da se na jednom mestu prikupe svi sadržaji koji mogu biti interesantni deci i odraslima koji žele da potstaknu decu da na kreativan način koriste svoje vreme. Ideje za pravljenje poklona, ukrasa i ostali projekti koje deca mogu praviti samostalno ili uz pomoć roditelja grupisane su u odeljku Aktivnosti. U odeljku Crtani filmovi nalaze se linkovi ka popularnim crtanim filmovima koje deca mogu gledati na sajtu. Preporučićemo vam i razne vrste događaja za decu koji se organizuju u gradovima u Srbiji.